138: Kondens (210/365)

Kondens i form av dimma. Var är den rösade leden?? Följ kompassriktningen!  /Ldimma