135: Knäckt (294/365)

En helt knäckt björk… Lknäckt2