126: Kamp (192/365)

Kamp på liv och död… med och utan skärpa.  /Lkampen

kamp2