120: Installation (269/365)

En installation i ett fönster i Varbergs fästning. Vackert med ljuset som bryts i glaset, men kanske vackrare ändå, naturen utanför fönstret.   /Linstallation