114: Inhägnad (135/365)

En rejäl inhägnad, riktigt lång… /Lfält