110. Illusion (107/365)

Går han på en osynlig lina eller står han bara i luften?
110 illusion