109: Ikapp (206/365)

Om hon lägger på ett kål kommer hon snart att vara ikapp!! Skönt!!  /Likapp