108: Idyll (181/365)

Svensbyliden, en idyll att drömma om mörka vinterkvällar!   /Lidyll