104: Höstfärger (246/365)

Prydnadsapelns blad har fått höstfärg.  /Lhösttecken

Annonser