100: Häll (200/365)

Lerskärs stenhällar är riktigt bra att sitta på en varm sommardag   /Lhäll2