10: Avskuren (76/365)

Snökarmen är avskuren. Vägverket bedömer att nu är det VÅR!   /Lavskuren 2