337: Utnött (296/365)

En av dessa trevliga… tyvärr utnött!   /Luppnött2