327. Uppflugen (180/365)

Uppflugen på staketet.

vila